Workshops

Het aanbod van de workshops ziet er als volgt uit:

  • de stukken komen tot leven: een workshop voor groep 3 van de basisschool
  • samenwerken is de basis: een workshop voor groep 6 van de basisschool
  • stappen vooruitzetten met schaken: een workshop voor leerkrachten van de basisschool
  • workshop voor de plusklas
  • naschoolse workshop kennismaken met schaken

Visie 

Schaken heeft het in zich om een mooie ondersteunende rol in het basisonderwijs te vervullen. Zelf nadenken, geduld oefenen, een plan maken, analyseren, rekenen en controleren, een oordeel vormen, tot een beslissing komen, flexibel zijn, creatief blijven en verlies kunnen incasseren. Dat zijn allemaal vaardigheden en eigenschappen die je door middel van het schaken oefent en ondersteunt.