EnterTrainen

Een voorwaarde om het schaken succesvol als vak in of als ondersteunend aan het onderwijs aan te bieden is het opwekken van intrinsieke motivatie. Als je voorafgaand aan een workshop vraagt wie er al schaakt, gaan er wel enkele kinderhanden de lucht in. Enkelen hebben het van opa geleerd, sommigen schaken met een vriendje, een paar kinderen weten hoe de stukken lopen. Een deel van de groep is meteen enthousiast en het gaat erom ook de andere kinderen mee te krijgen. De combinatie van spelen en leren, die het schaken in zich heeft, moet daarom ook ten volle benut en ingevuld worden. De manier om dit te doen, noem ik Entertrainen. Een mix tussen het boeiend en met humor een schaakverhaal vertellen, het gebruiken van spelletjes op het schaakbord, instructie voor de klas, leren omgaan met de wedstrijdspanning, het samenwerken van stukken, leren trainen , geduld oefenen en zich concentreren. Gevraagd is een lesvorm die flexibel en uitdagend is en differentiatie biedt.