Visie

Schaken heeft het in zich om een mooie ondersteunende rol in het basisonderwijs te vervullen. Zelf nadenken, geduld oefenen, een plan maken, analyseren, rekenen en controleren, een oordeel vormen, tot een beslissing komen, flexibel zijn, creatief blijven en verlies kunnen incasseren. Dat zijn allemaal vaardigheden en eigenschappen die je door middel van het schaken oefent en ondersteunt. De aanbeveling die het Europese Parlement in 2011 aan zijn lidstaten deed, programma ‘Schaken op school’, heeft in Nederland weinig navolging gekregen. Schaken in het onderwijs wordt hier gezien als iets extra’s voor de plusklas met name. Kinderen die al goed kunnen rekenen worden zo nog slimmer. Het is niet dat ik deze kinderen niets extra’s gun, maar laten we het eens omdraaien. Het streven is om alle kinderen van jongs af aan kennis te laten maken met het schaken. Het liefst zie ik het onderdeel uitmaken van het curriculum. De combinatie van spelen en leren maakt het juist laagdrempelig. Gevraagd is vervolgens een plan om het schaken als vak “geestelijke oefening” in te passen in het programma van de basisschool. 

De volgende vragen moeten dan beantwoord worden: 

  • Welke voordelen biedt het schaken? 
  • Hoe krijg en hou je alle kinderen gemotiveerd? 
  • Concreet: wat biedt de SchaakEnterTrainer? 
  • Is er achtergrondinformatie?

Zie hiervoor de navolgende onderdelen.