Workshops

Het aanbod van de workshops ziet er als volgt uit: 

  • de stukken komen tot leven: een workshop voor groep 3 van de basisschool 
  • samenwerken is de basis: een workshop voor groep 6 van de basisschool 
  • stappen vooruitzetten met schaken: een workshop voor leerkrachten van de basisschool 
  • workshop voor de plusklas 
  • naschoolse workshop kennismaken met schaken